Vi leverer persienner til boliger og næringsbygg. Vi har også kapasitet til å ta service/vedlikehold på større bygg der persienner allerede er installert.